giovedì 17 giugno 2010

A Totò Maragliano..

ASCUNTU

Adasciu firriava,adasciu, adasciu.
Spugliannu lu coriinchinu li mani pagini scirati.
E scinni lu sulicampagni, campagni,truvannulu appujatu.
Mpedi tinia na giarrapinzera foddridi un patri addugliatu.
Nun si sapiva chiddru c'aspittava.
lu taliavanu cuntentii so carusisenza darici mancucunfidenzi.
Luntanu, ascuntu.
Rasu rasudi colara, scantatasi chiuinu li vrazzanni lu pettu.
Nun pozzucchiu parlari.
M'affaticu chiangennu,vucìanu li vecchi canuscenti.
Aspettu u tradimentudi li fogli a lu ventu.
T'ascuntu, patri.


Non abbiamo trovato parole migliori per salutarti di quelle della tua Florinda..
Non abbiamo parole che non siamo accompagnate da lacrime..ma tu dicevi sempre, rimproverandoci per il nostro troppo ardore nello scrivere, che solo la poesia rende eterni..la tua ti ha già reso tale..
Buon viaggio Totò...ovunque tu vada..

Nessun commento: